Kontenery plastikowe

FPT104000

Artykuł: FPT104000

Opis: KONTENERY PLASTIKOWE

Wymiary: 1000x640x655

FPT114000

Artykuł: FPT114000

Opis: KONTENERY PLASTIKOWE NA KOŁACH Ø100

Wymiary: 1000x640x790

FPT124000

Artykuł: FPT124000

Opis: KONTENERY PLASTIKOWE NA KOŁACH Ø125

Wymiary: 1000x640x815

FPT304000

Artykuł: FPT304000

Opis: KONTENERY PLASTIKOWE

Wymiary: 1165x790x800

FPT314000

Artykuł: FPT314000

Opis: KONTENERY PLASTIKOWE NA KOŁACH Ø100

Wymiary: 1165x790x935

FPT324000

Artykuł: FPT324000

Opis: KONTENERY PLASTIKOWE NA KOŁACH Ø125

Wymiary: 1165x790x960

FPT504000

Artykuł: FPT504000

Opis: KONTENERY PLASTIKOWE

Wymiary: 1165x790x800

POKRYWA PLASTIKOWA DO KONTENERÓW FPT FPT754000

Artykuł: POKRYWA PLASTIKOWA DO KONTENERÓW FPT FPT754000

Opis: POKRYWA PLASTIKOWA DO KONTENERÓW FPT

Wymiary: 1165x790x0

POKRYWA PLASTIKOWA DO KONTENERÓW FPT704000

Artykuł: POKRYWA PLASTIKOWA DO KONTENERÓW FPT704000

Opis: POKRYWA PLASTIKOWA DO KONTENERÓW FPT

Wymiary: 1000x640x0