Kontakt

FAMI POLSKA Sp. z o.o.
BIURO HANDLOWE / MAGAZYN / ZAKŁAD PRODUKCYJNY
ul. Wielkopolska 3E
26-600 Radom, Polska
Tel.: +48 48 384 58 50
Fax: +48 48 384 58 51
E-mail: famipoland@fami.com.pl
www: www.fami.com.pl


FAMI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 3e, 26-600 Radom
NIP: 525-244-22-08 REGON: 141670464 KRS: 0000319587
Organ Rejestrowy: Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy 50.000 PLN.

Proszę wybrać województwo. ''' '''''' '''''' '''''' '''''' '''''' '''''' '''''' '''''' '''''' '''''' '''''' '''''' '''''' '''''' '''''' '''