Dlaczego szafki pracownicze nie mogą być rotacyjne?

Szafa BHPZacznijmy od tego, jakie wymagania musi spełniać szatnia w zakładzie pracy?

Szatnia pracownicza musi się znaleźć w każdym zakładzie, gdyż taki obowiązek nakłada na pracodawcę prawo. O jej wydzieleniu i odpowiednim wyposażeniu mówi rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP. Zgodnie z jego zapisem pomieszczenie powinno być ogrzane, wentylowane i wyposażone w miejsca siedzące dla połowy pracowników. Każdemu powinna też przypaść w udziale dwuczęściowa szafka na ubrania.

Z tego artykułu dowiesz się: 

Komu pracodawca musi zapewnić szafki pracownicze?

Szafki pracownicze umieszczane w szatniach zakładowych są przeznaczone do przechowywania w nich odzieży – zarówno prywatnej, jak i roboczej. Dlatego też szczególny nacisk na takie wyposażenie przepisy kładą tam, gdzie wykonywanie pracy zawodowej wymaga założenia stroju ochronnego lub roboczego. Do takich miejsc zaliczają się hale produkcyjne, magazyny i inne obiekty, w których:

Ponieważ przepisy BHP nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków, musi on też udostępnić mu odzież ochronną i roboczą dostosowaną do rodzaju wykonywanych zadań. Taką odzież pracownik musi zakładać już na terenie zakładu przed wejściem na swoje stanowisko pracy. Jednocześnie pracodawca musi zapewnić mu możliwość przechowania odzieży prywatnej przez czas wykonywania pracy.

Powyższe wymagania nie dotyczą wszystkich grup zawodowych, a jedynie tych, które spełniają warunki do noszenia odzieży roboczej i ochronnej. Nie jest taką osobą pracownik biura, biblioteki, recepcji, kierowca służbowego samochodu osobowego czy administrator. Wyjątkiem jest obowiązek noszenia służbowego uniformu. Art. 4 pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia ministra wskazuje, że tacy pracownicy mogą przechowywać odzież w pomieszczeniach pracy np. na wieszakach lub w przeznaczonych do tego celu szafach.

Może Cię zainteresować: Jakie wymagania musi spełniać szatnia w zakładzie pracy?

Czy pracownik musi zwalniać szafki na koniec zmiany?

Szafki metalowe przeznaczone do przechowywania odzieży prywatnej i roboczej powinny mieć określone wymiary i być przypisane do konkretnego użytkownika. Niedopuszczalne jest, aby pracownik pod koniec zmiany zabierał wszystkie rzeczy i przekazywał szafkę innemu pracownikowi. Wynika to z dwóch powodów:

Warto też zaznaczyć, że w zakładach pracy, w których pracownik obcuje z wyjątkowo niekorzystnym środowiskiem, przełożony powinien mu zapewnić dwie oddzielne szafki lub jedną z przegrodą – na odzież prywatną i roboczą. Dzięki temu nie będą one wchodzić ze sobą w kontakt, a ubranie prywatnie nie ulegnie zabrudzeniu czy zniszczeniu.